Ayurveda behandlingar i Vasa

AyurVeda Wellness

Susanne Hagström-Korhonen

Getporsvägen 14

Gerby, 65280 Vasa

Tel. 0400 470 962

welcome@ayurvedawellness.eu

Yoga

Grundkurser där introduktion till grunder i yoga samt introduktion till yogans filosofiska tänkande på 3 mån, kan ordnas vid behov. På kursen

igenomgås grundasanas (kroppspositioner) och yogafilosofi.

Specialgrupper

Jag ordnar yoga för olika grupper, mindre och större grupper, och med olika inriktining. Vill du/ni skapa en egen grupp bland vänner och bekanta eller arbetskamrater går det bra, kontakta mej för uppläggningen av er egen yoga grupp. Kurssen planeras enligt era egna behov med tanke på längden av kursen och innehållet. Detta är ett bra sätt att påbörja sitt yogautövanade i grupp bland bekanta. Det är också ett ypperligt alternativ för företag, föreningar eller intressegrupper.

Yoga i grupper

Yoga är en viktig del av Ayurveda. Yoga balanserar både kropp och tanke, och befrämjar och aktiverar andlig rening. Ayurveda behandlingar och Yoga fungerar bra som fristående behandlingar men kombinerade tillsammans kompletterar de utmärkt varandra.

En förutsättning för (att kunna) självhelande är självkännedom.  Ayurveda som läkekonst stimulerar till självhelande.  Yoga (l)är självkännedom. På yogapassen lär vi oss att genom andningen och andningstekninerna nå vår tankekraft och att använda tankekraften. Genom tankekraften styr vi kroppsövningarna och genom andningen som vårt redskap når vi djupare nivåer inom oss. Genom rätt andning blir kroppsställningarna (asanas) rätta och smidiga.  När självkännedomen ökar, ökar också välmåendet genom att man får kännedom om vad som händer i kroppen och därmed får verktyg med vilka man övar upp sin självkännedom. Genom rätt koncentration ökar möjligheterna till självkännedom. I takt med den egna yogautvecklingen ökar också koncentrationen,  som bidrar till att meditativa aspekter blir närvarande i yogautförandet. Härmed har steget till meditation redan blivit taget.

Ayurveda Yoga

Yoga och Meditation

Intresserade av meditation kan ta kontakt för mera information kring ordnande av meditationstillfällen.

Meditation

Ayurveda yoga baserar sig på de tre Doschas

(grundtyper) Kapha, Pitta och Vata. I Ayurveda yoga utgår man från hur man kan stöda dessa grundtyper genom rätt valda övningar ( baserat på rytm, antingen genom att balansera och slappna av kroppen eller stimulera kropp och sinne) just för sin speciella typ.

Ett naturligt sätt att lära sig meditation är att kombinera "Yoga och Meditation" där man på ett naturligt sätt övergår från rörelse till stillhet och lär sej meditationens grunder.