Ayurveda behandlingar i Vasa

AyurVeda Wellness

Susanne Hagström-Korhonen

Getporsvägen 14

Gerby, 65280 Vasa

Tel. 0400 470 962

welcome@ayurvedawellness.eu

Ayurveda som behandlingsform

​Ayurveda ser man människan som en helhet, som en psykofysisk helhet med kroppsliga, emotionella och andliga egenskaper. Ayurveda omfattar livets delområden, såsom diet,  motion, levnadsvanor, yoga, meditation, massage som behandlingsform och andra behandlingsmetoder. I behandlingarna används örtoljor, örter och mineraler som kroppen kan tillvarata på ett lämpligt sätt utan negativa bieffekter.

Ayurveda behandlingarna har en märkbart uppiggande effekt på kroppen och själslivet, behandlingarna påverkar t.ex muskler, nervsystemet,  inre organen, andningen och de har har även en renande verkan på blodet.​Behandlingarna ökar kroppens eget läkningssystem, väcker kroppens egna inneboende resurser för att höja försvarsmekanismen som sedan återverkar på såväl kroppslig som själsligt-andlig nivå. Ayurveda behandlingarna lämpar sej väl för olika, av stress åsamkade kroppsliga tillstånd såsom muskel- och ledbesvär, huvudvärk (spänningshuvudvärk) och andra smärttillstånd. Speciella behandlingar för de med fibromyalgi och reumatism finns att fås. Behandlingarna verkar också märkbart på det psykiska välbefinnandet och t.ex de med burn out kan få hjälp.​

Yoga, meditation och behandlingar

Ayurveda och yoga är systervetenskaper och sammanlänkade till varandra. Yoga är en del av ayurvedan och verkar balanserande inte bara på kroppen utan även på själsligt-andliga aspekter. Meditation som en del av behandlingarna koncentrerar sej på den andliga reningsprosessen.