Ayurveda behandlingar i Vasa

AyurVeda Wellness

Susanne Hagström-Korhonen

Getporsvägen 14

Gerby, 65280 Vasa

Tel. 0400 470 962

welcome@ayurvedawellness.eu

Min väg till Ayurvedan

Ayurveda skötare och Yoga lärare

Mitt intresse för Ayurveda ökade då jag lärde mej mera om växternas effekter och helande verkan. När jag fick möjlighet att deltaga i en Ayurveda skötar utbildning och behandlingarna kändes naturliga för mej, kunde jag snabbt konstatera att detta är en naturlig fortsättning på min väg.

Yoga har ja utövat och studerat i över 25 år, att ta med yogan i bilden var  naturligt. Som akademiker och forskare har jag forskat i filosofiska system och prosesser som leder till själförvekligande och självkännedom.

Intresse för kroppskulturen

Jag har alltid haft ett intresse för kroppskulturen och för hur man
kan sköta sej själv genom egen aktivitet och eget engagemang, speciellt genom kroppslighet och kroppskulturen.  Jag har erfarenhet av både s.k. yttre och inre skolor av både kampkonster och yoga. Jag påbörjade min gymnastik- och idrottsledarbana som tonåring då jag ledde gymnastik och dansgrupper. Senare intresserade jag mej för kampkonster och österländska läror, bl.a Judo, Karate, Aikido och Tai Chi, och Yoga. Året 1986 blev jag tilldelad svarta bältet i Karate do-Shotokai,  och senare även andra gradens ( 2 dan) svarta bälte i Karate.​

Undervisandet och forskning i medvetandefilosofi

Undervisandet har alltid varit en del av mitt liv, som danslärare, gymnastiklärare

och karateinstruktör kunde jag fördjupa mej i idrottslig pedagogik. Att undervisa

rörelseformer ur österländska kroppskulturen krävde dock ett  helt annat förhållningssätt.

Detta förde mig in i att forska kring pedagogiska prosesser och inlärning bl.a inom den österländska kroppskulturen. I min pedagogiska utbildning och pedagogiskt filosofiska forskarutbildning forskade

jag i Österländska filosofier i ett försök att inom den västerländska medvetandefilosofin finna
likheter med Österländskt tänkande.

Zen och meditation

Fördjupandet i österländska filosofier ledde mej till Zenfilosofi
och Zen meditation och buddhistisk meditation, vilka alla ligger till grund för
utövandet av kampsporter. Buddhistisk filosofi och Bön
buddhistiska studier, vilka kräver utövande av en hel repertoar av
olika meditativa övningar, och där det intellektuella resonerandet behöver 

överskridas, ledde även till andra österländska filosofier bl.a Indisk filosofi och Ayurveda emedan

deras ursprung kan spåras till samma källor.

Ayurveda, Yoga och naturkrafterna

Mitt Yoga utövande har naturligt fört in mig i Ayurveda och
nyligen har jag utbildat mej till Ayurveda skötare. Jag ger nu
Ayurveda behandlingar och undervisar i Yoga. Ett intresse för naturen
och naturens krafter och bl.a växternas helande verkan blev
aktuellt i samband med att jag läste till Trädgårdsmästare, varifrån
jag utexaminerades 2007. Finska vilda växter och örter lämpar sej väl
för Ayurvediska behandlingar.

​Tillbaka till naturen

Att som människa leva i samspel med naturen och naturlagarna  - som en varelse på jorden -  torde  vara mer utspridd och mera intressant bland oss människor, eftersom vi lever av och i samspel med dessa lagar dagligen. Ändå är detta både främmade och svårt för oss människor. Det finns många läror som förespråkar detta och lärdom finns, men för att möjliggöra en större balans mellan människa och natur måste det levas och förvekligas i vårt dagliga liv av oss människor.    Egenhändigt gjorda medvetna beslut och tydliga val underlättar en mera balanserad tillvaro. Ett första steg mot ett mera hållbart levande i samspel med naturen är självmedvetenhet och självkännedom, helt enkelt mera självinsikt.